Tehnička podrška

Telefonska tehnička podrška je dostupna u svakom trenutku. Broj telefona koju možete nazvati u bilo koje vreme je +381 63 529 901. Intervencije na sistemima se vrši po dogovoru u servisu XOR-a ili na lokaciji korisnika. Ugrađuju se isključivo originalni rezervni delovi.

Sistemi za lasersko graviranje Universal Laser Systems su visokokvalitetni, pouzdani, dugovečni. Postoje potrošni delovi, ali sam sistem godinama može da radi bez bilo kakve popravke. Najvažniju ulogu tu igra higijena mašine i uslovi u kojima se koristi. Odgovarajući sistem za izvlačenje vazduha mora strogo da zadovolji preporuke proizvođača. Posle svakog radnog dana, a u slučaju rada sa materijalima koji pri kontaktu sa laserskim zrakom intenzivno isparavaju, i u toku rada obavezno treba voditi računa o higijeni optike i unutrašnjosti kućišta.

Eventualni kvarovi se mogu svrstati u četiri grupe.

  • Softverski problemi se mogu najčešće rešiti telefonski.
  • Mehanički problemi zahtevaju detaljno čišćenje i zamenu potrošenih delova.
  • Problemi u elektronici se rešavaju u servisu zamenom ili popravkom pokvarenog dela.
  • Na kraju mogu nastati oštećenja optike usled taloženja isparenja ili mehaničkih oštećenja, a vremenom dolazi i do zamora
    materijala. Optika se menja, ako je oštećena.

Originalni rezervni delovi su garancija da sistem može posle svake popravke da se vrati u fabričko podešavanje i da
funkcionalno pokazuje iste karakteristike kao nov.