Servis

Tehnička podrška

Telefonska tehnička podrška je dostupna u svakom trenutku. Broj telefona koju možete nazvati u bilo koje vreme je +381 63 529 901. Intervencije na sistemima se vrše po dogovoru u servisu XOR-a ili na lokaciji korisnika. 

Eventualni kvarovi mogu biti: 

-Softverski problem – najčešće  se rešavaju telefonski. 

-Mehanički problemi – zahtevaju detaljno čišćenje, zamenu potrošenih delova i stručno podešavanje. 

-Problemi u elektronici – rešavaju se u servisu zamenom ili popravkom 

-Oštećenja optike

-Problem sa laser generatorom

Originalni rezervni delovi su garancija da sistem može posle svake popravke da se vrati u fabričko podešavanje, u stanje funkcionalno novo.

Reparacija laser generatora

Laser generator ima životni vek u proseku od minimum 5 godina, u zavisnosti isključivo od uslova korišćenja sistema, ne i od radnih sati lasera. Preporučuje se kontrolna merenja snage lasera u okviru redovnog održavanja. Svaki laser generator, proizveden u Universal Laser Systems Inc.-u može beskonačno puta da se reparira. Reparacija laser generatora se vrši u strogo kontrolisanim uslovima, u fabrici. Fabrička reparacija se organizuje posredstvom lokalnih predstavnika ULS-a. Nakon što se utvrdi da je generator neispravan, naručuje se zamena iz fabrike. Fabrika isporučuje adekvatnu zamenu, fabrički reparirani drugi, odgovarajući izvor, a korisnik je u obavezi da svoj stari laser pošalje u fabriku u što kraćem mogućem roku prema unapred o dređenim uslovima. Usluga uključuje slanje zamenskog lasera iz fabrike, reparaciju i povraćaj starog lasera u fabriku. Cene su jedinstvene u celom svetu, sa minimalnim dodatnim troškovima za takse, carine i isporuke u lokalu.

Odžavanje

Nudimo mogućnost redovnog održavanja po ugovoru dogovorenim periodičnim terminima ili servis po potrebi. Redovan servis podrazumeva čišćenje, kontrolna merenja snage laser generatora, zamenu potrošenih mehaničkih delova, čišćenje optike, testiranje sistema. Redovno održavanom mašinom se smatra ona koja je pregledana minimum svake 2 godine.


Sistemi za lasersko graviranje Universal Laser Systems su visokokvalitetni, pouzdani, dugovečni. Postoje potrošni delovi, ali sam sistem godinama može da radi bez bilo kakve popravke ako se poštuju preporuke za redovno čišćenje mašine I ako se poštuje optimalna temperatura eksploatacije, koja je između 22ºC-25ºC. Za životni vek celog sistema veoma je bitan sistem za ventilaciju. Posle svakog radnog dana, a u slučaju rada sa materijalima koji pri kontaktu sa laserskim zrakom intenzivno isparavaju, i u toku rada, obavezno treba voditi računa o higijeni optike i unutrašnjosti kućišta.

Instalacija i obuka

Instalacija svih, novih, polovnih ili preseljenih sistema za lasersko graviranje. Instalacija podrazumeva montiranje sistema na planiranom mestu kod korisnika, povezivanje sa računarom i sa sistemom za izvlačenje vazduha i ugradnju laser generatora.

Korisnik je dužan da pre montaže pripremi računar sa instalisanim MS Windows operativnim sistemom i programom Corel Draw za uređivanje grafike i sistem za izvlačenje vazduha. Instalira se programska oprema ULS-a na računar. Računar i sistem za izvlačenje vazduha moraju da zadovolje unapred definisane parametre prema uputstvima proizvođača.

Sa svakom instalacijom nudimo i kompletnu obuku za apsolutno upoznavanje sa radom na mašini, bezbednostnim merama, standardima održavanja i uvid u rad sa specifičnim materijalima.

Pre obuke neophodno je da korisnik nauči da radi u grafičkom programu (Corel Draw)

Instalacija

Instalacija svih, novih, polovnih ili preseljenih sistema za lasersko graviranje. Instalacija laser generatora.

Izrada uzoraka

U našem servisu postoji mogućnost upoznavanja sa mogućnostima i sa radom na sistemu za lasersko sečenje, graviranje i obeležavanje.


Laserska obrada materijala je sve više prisutna u automobilskoj, vazduhoplovnoj, tekstilnoj, ambalažnoj i štamparskoj industriji, kao i u preduzećima koja se bave izradom elektronike, ispitivanjemi razvojem materijala, arhitekturom, modelarstvom, proizvodnjom medicinske opreme kao i u raznim institucijama za edukaciju.
Možemo za Vas da izradimo uzorke, prototip proizvoda, da ispitamo ponašanja nekog materijala pri laserskoj obradi i da na taj način pomognemo da se odlučite za integraciju lasera u vašu proizvodnju ili da Vam pomognemo da vaš laser koristite na optimalan način.


Universal Laser Systems je razvio biblioteku materijala sa preko 1000 stavki sa informacijama o laserskoj obradi.