Reparacija laser generatora

Laser generator ima životni vek minimum 5 godina, u zavisnosti od uslova korišćenja sistema, nikako od ukupnih sati rada mašine. Savetujemo kontrolna merenja snage lasera u okviru redovnog održavanja. Optimalni uslovi skladištenja lasera su u temperaturnom intervalu 10ºC-35ºC, a temperatura eksploatacije je optimalno 22ºC-25ºC. Za životni vek celog sistema veoma je bitan sistem za ventilaciju.Reparacija laser generatora se vrši u strogo kontrolisanim uslovima u Universal Laser Systems Inc. fabrikama.Universal Laser Systems Inc. je proizvođač svojih laser generatora i daleko je najekonomičnij u eksploataciji.Usluge reparacije su organizovane tako, da korisnik ostane što kraće bez izvora laserskog snopa. Nakon što se utvrdi da je generator neispravan, naručuje se zamena iz fabrike. Fabrika isporučuje adekvatnu zamenu, fabrički reparirani drugi, odgovarajući izvor, a korisnik je u obavezi da svoj stari laser pošalje u fabriku u što kraćem mogućem roku prema unapred određenim uslovima. Usluga uključuje slanje zamenskog lasera iz fabrike, reparaciju i povraćaj starog lasera u fabriku. Cene su jedinstvene u celom svetu, sa minimalnim dodatnim troškovima za takse, carine i isporuke u lokalu.Garancija na reparirani izvor laserskog zračenja je 12 meseci.